logo
   bar

LinkedIn
   bar


Tidigare Uppdrag
Pic

Konsolidering och migrering
Projektledare och teknisk rådgivare


Magnus har jobbat som projektledare och teknisk rådgivare med konsolideringar och migrering av infrastruktur för bl.a. Ericsson, Nycomed och ComHem.
Dessa uppdrag har varit i storlek upp till 1.400 servrar, 27 Windows-domäner och 400 applikationer spridda över samtliga världsdelar


ITIL
Incident-manager, configuration-manager, servicedesk-manager, problem manager, change-manager

Inom ITIL har Magnus haft uppdrag i flertalet livscykler, både med att designa processer, implementera, drifta och förbättra dessa
Han har också utvecklat, upphandlat och implementerat ITSM-system (IT Service Management system) för ComHem och NetEntertainment


Ledarskap
Teamledare med personalansvar

Magnus har, både som egen företagare och för kunds räkning, haft ansvar för team med upp till 14 personer och har varit en mycket uppskattad ledare av såväl sina kunder som av de team han lett
Han har inom detta område arbetat med såväl arbetsledning, coachning, rekrytering som arbetsrätt
För detta arbete har Magnus genomgått flera ledarskapsutbildningar


Design av och migrering till ny klientplattform
Projektledare och arkitekt

För bl.a Ericsson och Transportstyrelsen har Magnus haft uppdrag som projektledare och arkitekt
Uppgiften har varit att designa ny klientplattform samt migrering till denna
Uppdraget för Transportstyrelsen omfattade också att slå samman fyra myndigheters klientplattform till en gemensam
I båda uppdragen skulle även arbetet mellan flera serviceleverantörer samordnas


Drift och Förvaltning
IT-Driftsansvarig

Hos IL Recycling, NetEntertainment, ComHem och Stjärn TV har Magnus haft uppdrag som ansvarig för systemdrift och förvaltning
I detta har ingått såväl servrar, klienter, nätverk och lagring som ansvar för personal
Uppdragen har omfattat design och implementering av ITIL-processer, stora förändringsprojekt och upphandlingar av både lokaler, system och tjänster


Applikationsutveckling
Projektledare och processutvecklare

För Previa har Magnus haft uppdrag som projektledare och processutvecklare
Projektet utvecklade och implementerade ett nytt identitets och behörighetssystem baserat på Microsoft ILM


Tekniker
Teknisk specialist

Magnus har under flera år arbetat som teknisk expert inom såväl Microsoft, Linux och UNIX-världen
Han har bred erfarenhet av serverdrift, kommunikation, säkerhet, lagring, hantering av backup/restore, övervakning och klienthantering
Infrastrukturarkitektur och upphandling har också ingått i detta arbete
Henry Ford
Att fråga vem som ska vara chef är som att fråga vem som ska vara tenor i kvartetten
Naturligtvis är det den som kan sjunga tenor

MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se