logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
Svefa
Pic

2002
Projektledning, upphandlingMagnus projektledde, designade samt upphandlade hårdvara och OS för uppgradering av Svefas CRM-system vilket sammanställer data från mäklare och lantmäteriverket för att presentera relevanta värderingar av landets fastigheter

Miljöerna bestod främst av HPUX och Oracle.

MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se