logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
Previa
Pic

2009-2009
ProjektledareUnder 2009 skapade och implementerade Previa ett nytt system för automatisk hantering av konton och behörigheter.

Applikationen baseras på Microsoft ILM och projektet omfattade
 • Projektledning
 • Förstudie m processanalys
 • Lösningsförslag
 • Utveckling
 • Implementation
 • Vår roll i projektet var som projektledare Största utmaningarna var att anpassa systemet till properitära lösningar samt att hjälpa kunden att vara en bra beställare.
  Är slutet nära?
  Everything will be OK in the end
  If it's not OK, it's not the end

  MC Consulting
  Aspö, Björndalen 4
  645 93 Strängnäs

  Tel: +46 730 453 072
  BG 771-1986
  info@MC-Consulting.se