logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
Ericsson
Pic

2010-2011
ProjektledareEfter relokering till nya datacenter har situationen gått från dålig till sämre för en av Ericssons viktigaste applikationer.
Magnus har lett projektet med att få upp nivån på prestanda och tillgänglighet till den i SLA fastställda.
Största utmaningarna i detta projekt har varit att få applikations tillverkare, infrastrukturleverantör och applikationsdrifts leverantör att jobba prestigelöst, tillsammans


2009-2010
ProjektledareEricsson har genomfört flytt av 400+ applikationer till ny hårdvara i nya datacenter.
I projektet har man från början vetat om att det finns flera odokumenterade applikationer och servrar med okänd funktion och roll.
Magnus del i projektet har varit att leda arbetet med att finna, undersöka och dokumentera dessa


2007-2008
ProjektledareProjektledare för del av Windows Vista uppgradering och deployment hos Ericsson
Magnus var projektledare hos Ericsson med ansvar för Windows Vista deployment på siter i Storbritannien, USA och Tyskland.
De största utmaningarna i projektet bestod dels i att sammordna arbetet mellan HP och CSC vilka båda var inblandade i leveransen av standardarbetsplats, dels i att sälja in lösningen till de olika mottagarna
Curt Nicolin
Hoppet om vinst livar upp företagaren
Hotet om företagets undergång är inte heller någon dålig stimulans

MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se