logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
Swedbank
Pic

2011-2012
ProjektledareProjekt och förstudier vi genomförde under tiden vi var inhyrda av projektledningskontoret på Swedbank
 • Uppgradering av system för riskanalys
 • Förstudie för upphandling av nytt datacenter
 • Flytt av routing för externa förbindelser
 • Förstudie för uppdelning av stordatormiljö
 • Byte av det krypteringsnycklar som används av bankens kunder för direktbetalningar
 • Implementation av VPN-tunnel för bankens tredjepartsleverantörer
 • Torvald Gahlin
  Marknadsanalyser kan säkerligen medföra ökade intäkter
  Åtminstone för marknadsanalytikerna

  MC Consulting
  Aspö, Björndalen 4
  645 93 Strängnäs

  Tel: +46 730 453 072
  BG 771-1986
  info@MC-Consulting.se