logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
Folkbildningsförbundet
Pic

2012
CoachFolkbildningsförbundet är intresseorganisation för sveriges studieförbund
Vi har haft i uppdrag att analysera och förbättra samarbete och processer för arbetet med utveckling och förvaltning av en studieförbundsgemensam applikation för deltagarredovisning, uppföljning och rapportering av planerade, pågående och genomförda kurser.
För folkbildningsförbundet har MC Consulting haft i uppdrag att genomföra en verksamhetsanalys på arbetet som gjörs med utveckling och förvaltning av en gemensam applikation.
Joseph Joubert
To teach is to learn twice

MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se