logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
Medborgarskolan
Pic

2012
ProjektledningsmentorMedborgarskolan önskade öka sin interna kompetens beträffande projektledning och hyrde därför in oss för att stötta och guida de interna projektledarna
Lau Tzo
Människor blir förbryllade när de ser hur lite en skicklig ledare gör och hur mycket som ändå blir gjort
Men ledaren vet att det är så det fungerar
När en ledare börjar göra för mycket, är det dags att gå tillbaka till sitt centrum och inre tystnad, för det ger balans
Balans skapar ordning
Där det finns ordning är det lite att göra

MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se