logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
Studieförbundet Bilda
Pic

2012
IT-Operations analystVi anlitades av Bilda för att undersöka och analysera deras IT-verksamhet och miljö.
Undersökningen föranleddes av att viktig personal hade lämnat företaget och att ledningen kände att de saknade kontroll över och insikt i den nuvarande verksamheten, situationen, behovet av kompetens och arbetsbördan för personalen
Undersökningen resulterade i en beskrivning av det aktuella läget och en lista över aktiviteter och projekt som måste genomföras för att skapa en stabil grund för en god IT-leverans
Leo Tolstoy
Alla tänker på att förändra mänskligheten
Ingen tänker på att förändra sig själv

MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se