logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
Skanska ITN AB
Pic

2012-2013
TeamledarePå Skanska har vi haft rollen som teamledare för nätverksgruppen vilken består av fem heltidstekniker i Sverige, två tekniker i Norge á 25% var samt en tekniker i Finland på 25%.
Våra ansvarsområden var
 • Budget
 • Teamledning
 • Utvecklingssamtal
 • Rekrytering
 • Konflikthantering
 • Planering av arbete och resurser
 • Gruppen vi ansvarade för har managerade samtlig datakommunikation i norden samt all WAN-kommunikation inom Skanska.
  Nätverket bestod av
 • 3 Datacenter
 • 8 större kontor
 • 250 mindre kontor och siter
 • Diverse MPLS länkar
 • 30.000 användare
 • Ledarens roll
  Jag är övertygad om att en ledares främsta uppgift är att möjliggöra för de han leder att göra ett bra arbete

  MC Consulting
  Aspö, Björndalen 4
  645 93 Strängnäs

  Tel: +46 730 453 072
  BG 771-1986
  info@MC-Consulting.se