logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
NCC
Pic

2014
Service design and paketering


För NCC har Magnus paketerat tjänsterna för förvaltning och drift av applikationer.
Uppdraget bestod i att analysera befintliga tjänster samt hur dessa levereras i nuläget, ta fram en design på vilka tjänster NCC Group IT skulle vilja leverera, gruppera och paketera dessa samt ta fram en gap-analys på vad som behövs för att detta skall kunna förverkligas.


2014
Change och Service manager


Magnus har hos NCC dels uppdrag som Change manager med ansvar för att säkerställa att teamen börjar arbeta enligt de principer som beslutats för förändringsprocessen.
När han påbörjade uppdraget var processen designad men ännu inte implementerad varför fokus låg på att få igång arbetet med CAB-ar, skapa gemensamma arbetssätt samt att skapa rutiner för uppföljning.
Andra delen av uppdraget hos NCC var som Service Manager för Common workplace.
Ansvarsområdet innefattar klientdistribution, images, hantering av patchar samt ett tiotal gemensamma applikationer till ca: 7.000 pc.
Nolan Bushnell
The critical ingredient is getting off your butt and doing something.
It is as simple as that.
A lot of people have ideas, but there are few who decide to do something about them now.
Not tomorrow. Not next week. But today.
The true entrepreneur is a doer, not a dreamer.

MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se