logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
Bane Nor (Norska banverket)
logo

2018

Projektledare för Change och Configuration management under införandet av ett nytt signalsystem för Norska järnvägen


Magnus uppdrag på Bane Nor är att införa verktyg, processer och rutiner för Configuration och Change management i ett program som uppgraderar signalsystemet för Norska järnvägen till ett digitalt system som är Europastandard
Läs mer om ERTMS här här

Projektet beräknas hålla på 18 år och har en budget på drygt 30 miljarder NOK


MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se