logo
   bar

LinkedIn
   bar


ITIL
Pic

Implementation av och rådgivning kring process och tjänsteinriktade arbetssätt


ITIL har de senaste åren kommit att bli i det närmaste en branchstandard för hur IT-arbete skall bedrivas effektivt och professionellt
ITIL är ett arbetssätt som utgår från att IT, genom processer, levererar IT i form av tjänster till företagets verksamhet och som säkerställer att dessa tjänster levereras effektivt, ekonomiskt och på ett sätt som på bästa sätt stödjer kundens (verksamhetens) affär
En annan viktig aspekt av ITIL är synsättet att IT-avdelningen är leverantör och de som beställer/nyttjar tjänsterna är kunder
Vi har bred erfarenhet av arbete med ITIL-implementationer och utredningar och innehar flertal certifieringar inom ITIL, både version två och tre och inom version tre har vi även erhållit certifieringen ITIL-expert
Vi håller även kurser i ITIL V3 Foundation och kan anpassa dessa utifrån just ert företags behov
Har du funderingar kring vad ITIL är och vilken nytta just ditt företag skulle ha av det kommer vi gärna och berättar mer för er

Skicka oss bara ett mail eller slå oss en signal så kommer vi överens om detaljer
Läs mer om ITIL
ITIL - The official site
Utbildningsmaterial
Introduction till ITIL V3

MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se