logo
   bar

LinkedIn
   bar


Workshopledning
Pic

MC Cosulting har en gedigen erfarenhet av att planera och genomföra workshops för och tillsammans med våra kunder
Vi hjälper gärna till - vare sig ni behöver stöd och hjälp för att själva kunna hålla en workshop eller om ni vill lämna över hela genomförandet till oss


Vad är en workshop?

En workshop är, när den är som bäst, en informel, kreativ mötesform där samtliga deltagares kunskap tas till vara och där alla känner att de engageras, är delaktiga och får komma till tals.

En workshop kan hållas på många olika sätt bl.a.
 • Brainstorming för att t.ex. hitta risker i ett ett projekt eller för att ta fram krav på en ny applikation
 • Lab med olika produkter för att testa på eller lära sig dessa
 • Hands on utbildning

 • Den röda tråden i samtliga exempel är delaktighet och aktivitet
  Deltagarna i en workshop sitter inte bara och lyssnar utan deltar aktivt
  Samtliga deltagare i en workshop har en skyldighet att vara aktiva och bidra till workshopens mål


  Varför skall vi ha en workshop?

  En workshop är en fantastisk möjlighet att engagera deltagarna, skapa entusiasm, vända ut och in på ett problem för att hitta nya infallsvinklar och lösningar

  Lämpliga tillfällen att hålla en workshop

 • Som en uppstart av av något nytt. t.ex. ett projekt
 • När vi skall påbörja en utbildning
 • När vi skall presentera en nyhet / ny produkt
 • När vi har förmånen att ha tillgång till person(er) med stort kunnande i ett för oss viktigt ämne

 • Varför behöver vi hjälp med workshop?

  Att ha en utomstående workshopfacilitator har många fördelar

  En utomstående workshopledare ger er möjlighet att slippa fokusera på saker som tid, samtalsmoderering, m.m och ger alla i ert team möjlighet att fullt ut engagera sig i workshopen.


  När skall vi inte ha en workshop?

  En workshop fyller ingen funktion om man inte har ett klart syfte med den, om man inte har möjlighet att genomföra den fullt ut eller då man inte kan få deltagarna engagerade i ämnet
  Under dessa förutsättningar är t.ex. en vanlig föreläsning ett bättre alternativ

  Läs mer om workshops
  Planera en workshop

  Top Ten Secrets for a Successful Workshop

  Planera en workshop

  How to prepare a workshop

  MC Consulting
  Aspö, Björndalen 4
  645 93 Strängnäs

  Tel: +46 730 453 072
  BG 771-1986
  info@MC-Consulting.se