logo
   bar

LinkedIn
   bar


MC Consulting
Pic

MC Consulting är ett enmansföretag med 40 års
erfarenhet av att ge förstklassig serviceFörutom ett engagemang för dig som kund så har företaget en gedigen kompetens inom IT-infrastruktur, drift, projektledning, arbetsledning och ITIL

Genom att samarbeta med andra fristående konsulter och konsultbolag kan vi erbjuda en stor bredd av kompetenser och tjänster, samtidigt som vi värnar om vårt oberoende

Oavsett vilka IT-utmaningar ni står inför så är ni välkomna att kontakta oss
Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa just er

Sign
Vad andra säger
Magnus har på den tid han varit hos oss vunnit alla uppdragsgivares, styrgruppers och projektgruppers respekt och förtroende genom:
Hög leveransförmåga vad avser kvalitet och kvantitet
Effektivitet i sitt ledarskap, med styrkor att övertyga styrgrupper, inspirera och motivera deltagarna i projektgrupperna att sträva mot gemensamma mål
Mycket hög förmåga vad avser kommunikation med olika karaktärstyper
Ett väl utvecklat situationsanpassat Ledarskap
En high performer som verkligen får saker och ting gjorda enligt överenskommelse.
Med fler lovord
Conny Askman
Department manager
Swedbank

MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se