logo
   bar

LinkedIn
   bar


Projektledning
Pic

Projektledning & Teknisk projektledning


Vad är det för skillnad och vad skall det vara bra för?
Skillnaden är inte större än att den tekniska projektledaren har en djupare kompetens inom projektets område än vad som krävs av en ren projektledare.
Vanligt är dock att den som endast tituleras projektledare har ett djupare kunnande i de processer och verktyg som används inom projektledning.

Vad är då syftet med projektledning?
Som vi ser det har projektledning tre syften
 • Att leverera precis det som projektet syftar till
 • Att hålla projektet inom de budgetramar som tilldelats
 • Att se till att projektet levereras i tid
 • Visst låter det enkelt?

  De stora utredningsinstituten visar dock år efter år att mellan 50-80% av alla projekt som genomförs misslyckas på minst en av ovanstående punkter.
  Detta kan bero på mängder av omständigheter.
 • Dåligt definierade mål
 • Bristande styrning av resurser
 • Dålig förståelse för projektets komplexitet
 • Beställare som under projektets gång utökar scoopet utan förståelse för att detta påverkar både kostnad och tid
 • MC Consulting har under många år, mycket framgångsrikt, arbetat med projektledning i de flesta former. Allt från att designa helt nya lokaler för företag och flytt till dessa, till att utveckla nya applikationer eller konsolidera IT-miljöer
  Till vår hjälp i detta arbete har vi med oss utbildningar, erfarenhet och ramverk & projektstyrningsverktyg såsom PROPS och liknande

  Hör av er så berättar vi gärna mer
  What Counts?
  Not everything that counts can be counted
  and not everything that can be counted counts

  sign hanging in Einsteins office at Princeton

  MC Consulting
  Aspö, Björndalen 4
  645 93 Strängnäs

  Tel: +46 730 453 072
  BG 771-1986
  info@MC-Consulting.se