logo
   bar

LinkedIn
   bar


Teamledning / Arbetsledning
Pic

Alla arbetsgrupper behöver


 • Styrning
 • Coachning
 • Samordning

 • Detta är komplexa uppgifter som kräver kunskap, erfarenhet och fingertoppskänsla
  Inte minst när det handlar om att införa förändringar i arbetssätt (t.ex. införande av processinriktade arbetsmetoder) för grupper med komplexa arbetsuppgifter
  Viktiga saker att förstå kan vara vad som driver individer och grupper, hur man sätter samman en grupp individer så att deras personligheter och kompetenser kompletterar varandra, hur man hantera konflikter och kriser eller hur man kan motivera medarbetare trots nedskärningar och motgångar

  MC Consulting har gedigen utbildning och mångårig erfarenhet av dessa frågor, både som egen företagare och som inhyrd konsult

  Detta är ett område där vi brinner för att hjälpa dig så tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer
  Vad krävs?
  En första förutsättning för ett bra team är att man har en delad vision och tydliga mål, som alla är överens om

  Saknas detta jobbar man lätt i motsatta riktningar
  Ett tydligt mål är konkret, realistiskt och mätbart
  Det innehåller en utmaning och ska helst vara tidsbegränsat
  För att kunna ha tydliga mål behövs det en vision man utgår ifrån
  En vision är mer obestämd, allmän, och inspirerar på något sätt
  Visionen ger svar på varför målet är värt att uppnå

  MC Consulting
  Aspö, Björndalen 4
  645 93 Strängnäs

  Tel: +46 730 453 072
  BG 771-1986
  info@MC-Consulting.se