logo
   bar

LinkedIn
   bar

Tillbaka
Länsförsäkringar
Pic

2002-2004
Change och Configuration ManagerMagnus var Change och Configuration manager för ett projekt innefattande 30 konsulters arbete i 18 månader
Syfte med projektet var att bygga ett nytt webbaserat motorförsäkringssystem i windowsmiljö till vilket samtliga gamla motorförsäkringsdatabaser skulle migreras.

Miljöerna bestod av Minerva change, IIS, SQL-Server, Visual Source Safe

MC Consulting
Aspö, Björndalen 4
645 93 Strängnäs

Tel: +46 730 453 072
BG 771-1986
info@MC-Consulting.se